Alla inlägg i kategorin ‘E-postmarknadsföring’

onsdag, 20 januari 2010, 20:32

Relevans = sälj

Som säljare är det givetvis intressant att ta en mer pragmatisk ställning till e-postmarknadsföring. Det handlar ju i slutänden alltid om siffror, inte nödvändigtvis öppnings- respektive klickfrekvens, inte alltid ens direkt konverteringsgrad utan siffrorna på sista raden – resultatet. Svårigheten ligger i att ge e-postmarknadsföringen, och det engagemang man lägger däri, rätt värde – enligt nedan nämnda sammanställning har mindre än hälften (42%) av de tillfrågade företagen, april -09, egentlig koll på vad deras e-postmarknadsföring tillför verksamheten, skrämmande.
Enligt denna sammanställning gjord av www.econsultancy.com säger 85% av företagen som arbetar med e-postmarknadsföring i Storbritannien att man samlar på sig olika data om prenumeranter som man sedan inte använder. Samtidigt som drygt 63% av mottagarna anser att mindre än en fjärdedel av e-posten de får i marknadsföringssyfte är relevant. Jag är inte sen med att dra slutsatsen att det finns en hyfsat stor potential i ej utnyttjad prenumerantdata. Och en hel del mottagare som undrar varför de fyllde i/behövde fylla i alla de där fälten samt marknadsförare som förbannar affärssystem som inte sparar köphistorik på ett bra sätt. En annan siffra som definitivt förespråkar relevans är att 75% av de som avprenumererar från en lista gör det på grund av irrelevans.
Prenumeranter tillfrågade rörande konsumentprodukter och därtill knuten marknadsföring, säger i två fall av tre att de skulle vilja ha mer personaliserade e-brev och erbjudanden baserat på hur de rör sig på företagets webb, deras köphistorik etc. Detta är en liten förändring från tidigare då man var lite mer mån om sin ”integritet”. Jag tror att många marknadsförare fortfarande är lite för försiktiga med att anpassa med för prenumeranten ”dolda parametrar” då de tror att mottagarna upplever något obehag (detta är åtminstone den reaktion jag fått när jag pratat om detta ute hos de svenska företagen). Viktigt är givetvis att man följer PUL, men här finns en hel del att hämta relativt enkelt. Det krävs givetvis att man har rätt verktyg för detta i form av webbanalysverktyg, affärssystem och ESP (email service provider).
Intressant tycker jag är att man i samma undersökning fann att konsumenterna i högre utsträckning som direkt följd av ett e-posterbjudande gjorde ett köp offline än online (där så var möjligt). Enligt en annan undersökning av www.merkleinc.com sade drygt hälften av respondenterna att ett företags e-postetik direkt påverkar huruvida de i framtiden gör fler affärer eller inte med det specifika företaget, inget nytt men viktigt att tänka på. Sammantaget innebär detta att man, som jag var lite inne på enligt ovan, inte helt enkelt kan sammanfatta värdet av en kampanj enbart med de siffror som ett bra e-postverktyg förser en med. Det positiva är ju att den siffra man rätt enkelt får fram är ett minimum. Resten kan man få hjälp med.
Vad blir då min personliga summering, eller kanske agenda, för 2010?
Mer anpassad e-kommunikation, integrerad i övriga försäljningsprocessen.
Bättre koll på utfall och resultat av e-postmarknadsföringen.
En fortsatt stärkt roll för e-postmarknadsföringen hos i princip alla företag.
Ni som läste mitt förra inlägg och undrar om jag inte borde leva som jag lär… Det kommer, vi får bara hoppas att ert minne är gott=) (Ni som inte förstår, läs igenom vår blogg och våra tidigare inlägg.)

onsdag, 20 januari 2010, 16:30

Segmentera för mobila användare

Användningen av smarta mobiltelefoner ökar kraftigt och allt pekar på att det bara kommer att fortsätta. Detta innebär såklart att fler kommer att läsa sin e-post i mobilen. Problemet är bara att många mail inte ser kloka ut när de hamnar i mobilernas e-postklienter.

En lösning på detta är att redan nu börja tänka på att så småningom erbjuda en mobil version av e-postutskicket, när kunderna anmäler sig på en e-postlista. Det räcker med en extra kryssruta – jag är mobil läsare.

Man behöver inte nödvändigtvis samla in denna informationen i första skedet. Man kan låta mottagaren uppdatera sina uppgifter vid ett senare tillfälle och då få välja det här alternativet.

Har man tänkt på att lagra den här informationen på sina prenumeranter redan nu är man väl förberedd när vi alla läser e-post mobilt. För det är dit vi är på väg.

Intressant blogginlägg om mobil e-post på The Email Wars.

måndag, 18 januari 2010, 13:03

Recensioner av e-postverktyg

Som Sarah nämnde kommer vi på sikt att recensera alla e-postverktyg vi använder och vi kommer också vid ett senare tillfälle att lägga upp en detaljerad översiktskarta över dessa. Tanken är att ni som arbetar med e-postmarknadsföring enkelt ska kunna se vilket verktyg som passar just er.

Vi kommer också att försöka uppdatera det här löpande då leverantörerna uppdaterar sina verktyg regelbundet.

Vi kommer att börja med MailChimp, ett av de större amerikanska verktygen, och den recensionen kommer att finnas här på bloggen om ett par dagar.

tisdag, 12 januari 2010, 17:44

Marknadsför ditt nyhetsbrev med social media

Om din e-postleverantör saknar inbyggd funktionalitet för att till exempel twittra nyhetsbrevet eller posta det som status på Facebook, är det ganska enkelt att göra själv.

Men undvik de färdiga lösningar som finns att ladda hem för hemsidor, de fungerar inte i e-post.

Se först till att he en unik, bestående länk för nyhetsbrevet. Om webbversionslänken som ditt e-postverktyg genererar inte är bestående kan du helt enkelt lägga upp en HTML-version av brevet på hemsidan.

Sen är det egentligen bara att googla efter de länkar du behöver.

Twitter-länkar ser ut så här:
http://twitter.com/home?status=länken_till_brevet

Facebook-länkar så här:
http://www.facebook.com/share.php?u=länken_till_brevet

Där det står ”länken_till_brevet” klistrar du såklart in din egen nyhetsbrevslänk.

Sen är det bara att lägga in länkarna i nyhetsbrevet. Ett väldigt effektivt sätt att låta andra sprida intresset för ditt nyhetsbrev och fånga upp nya prenumeranter.

Snygga och gratis ikoner för social media finns här.

söndag, 10 januari 2010, 21:12

Cliffhangers

Min introduktion på I love emailbloggen vill jag dedikera en finess, i brist på bättre benämning, nämligen ”cliffhangern”. De flesta som på ett eller annat sätt engagerar sig i e-postmarknadsföring funderar ofta kring hur man skall göra för att maximera antalet prenumeranter som öppnar och läser ett digitalt nyhetsbrev, en kampanj, undersökning etc. Många gånger handlar det om ämnesrad, tid för utsändelse och avsändare, vilka givetvis alla tre är extremt viktiga för att få sina mottagare att engagera sig i just detta meddelandet. Vidare pratar man givetvis om design och innehåll där det kan komma att beröra allt från rörlig grafik till ögonstudier. Men tyvärr upplever jag att det i allt för få fall pratas om just cliffhangers, och i än mindre grad används i praktiken, trots sin enkelhet och det faktum att man har en möjlighet att slå in en nästan redan öppen dörr. Trots allt så har ju den som läser e-brevet ett intresse redan och är således mer mottaglig för lite klassisk marknadsföring, som givetvis i e-postmarknadsföringens tecken skall skötas på ett professionellt sätt!

Det är enkelt, de flesta som arbetar med e-DR nyttjar kanalen för att locka till sig mottagarna in på deras sida av en uppsjö med olika anledningar. Här fiskar man alltså efter en aktion av mottagaren, att få dem att klicka på en länk och där i från gå vidare på webben. Använd samma grundtänk men med lite framförhållning istället, så att prenumeranten lämnar e-brevet nyfiken redan nu på vad som skall komma härnäst. Visst kommer läsaren att glömma bort detta kort efter i de flesta fallen, men när nästa brev anländer inboxen så är sannolikheten mycket hög att människans fantastiska förmåga att koppla ihop svaga minnen med aktuella händelser kommer lyfta upp cliffhangern i minnet och voilá – nästa brev öppnas igen och statistiken stärks till marknadsförarens och resten av ledningens stora glädje. Resultatet är alltså att man tappar färre aktiva prenumeranter och hjälper till att skapa en mer långsiktig relation, och enligt många av mina internationella kollegor och e-postmarknadsföringsexperter så är fokuset just på de aktiva och befintliga prenumeranterna långt mycket mindre än det förtjänar och, med ROI i tanken, än det borde. Detta kommer jag att fundera lite djupare kring i nästkommande inlägg…