söndag, 10 januari 2010, 21:12

Cliffhangers

Min introduktion på I love emailbloggen vill jag dedikera en finess, i brist på bättre benämning, nämligen ”cliffhangern”. De flesta som på ett eller annat sätt engagerar sig i e-postmarknadsföring funderar ofta kring hur man skall göra för att maximera antalet prenumeranter som öppnar och läser ett digitalt nyhetsbrev, en kampanj, undersökning etc. Många gånger handlar det om ämnesrad, tid för utsändelse och avsändare, vilka givetvis alla tre är extremt viktiga för att få sina mottagare att engagera sig i just detta meddelandet. Vidare pratar man givetvis om design och innehåll där det kan komma att beröra allt från rörlig grafik till ögonstudier. Men tyvärr upplever jag att det i allt för få fall pratas om just cliffhangers, och i än mindre grad används i praktiken, trots sin enkelhet och det faktum att man har en möjlighet att slå in en nästan redan öppen dörr. Trots allt så har ju den som läser e-brevet ett intresse redan och är således mer mottaglig för lite klassisk marknadsföring, som givetvis i e-postmarknadsföringens tecken skall skötas på ett professionellt sätt!

Det är enkelt, de flesta som arbetar med e-DR nyttjar kanalen för att locka till sig mottagarna in på deras sida av en uppsjö med olika anledningar. Här fiskar man alltså efter en aktion av mottagaren, att få dem att klicka på en länk och där i från gå vidare på webben. Använd samma grundtänk men med lite framförhållning istället, så att prenumeranten lämnar e-brevet nyfiken redan nu på vad som skall komma härnäst. Visst kommer läsaren att glömma bort detta kort efter i de flesta fallen, men när nästa brev anländer inboxen så är sannolikheten mycket hög att människans fantastiska förmåga att koppla ihop svaga minnen med aktuella händelser kommer lyfta upp cliffhangern i minnet och voilá – nästa brev öppnas igen och statistiken stärks till marknadsförarens och resten av ledningens stora glädje. Resultatet är alltså att man tappar färre aktiva prenumeranter och hjälper till att skapa en mer långsiktig relation, och enligt många av mina internationella kollegor och e-postmarknadsföringsexperter så är fokuset just på de aktiva och befintliga prenumeranterna långt mycket mindre än det förtjänar och, med ROI i tanken, än det borde. Detta kommer jag att fundera lite djupare kring i nästkommande inlägg…