onsdag, 20 januari 2010, 20:32

Relevans = sälj

Som säljare är det givetvis intressant att ta en mer pragmatisk ställning till e-postmarknadsföring. Det handlar ju i slutänden alltid om siffror, inte nödvändigtvis öppnings- respektive klickfrekvens, inte alltid ens direkt konverteringsgrad utan siffrorna på sista raden – resultatet. Svårigheten ligger i att ge e-postmarknadsföringen, och det engagemang man lägger däri, rätt värde – enligt nedan nämnda sammanställning har mindre än hälften (42%) av de tillfrågade företagen, april -09, egentlig koll på vad deras e-postmarknadsföring tillför verksamheten, skrämmande.
Enligt denna sammanställning gjord av www.econsultancy.com säger 85% av företagen som arbetar med e-postmarknadsföring i Storbritannien att man samlar på sig olika data om prenumeranter som man sedan inte använder. Samtidigt som drygt 63% av mottagarna anser att mindre än en fjärdedel av e-posten de får i marknadsföringssyfte är relevant. Jag är inte sen med att dra slutsatsen att det finns en hyfsat stor potential i ej utnyttjad prenumerantdata. Och en hel del mottagare som undrar varför de fyllde i/behövde fylla i alla de där fälten samt marknadsförare som förbannar affärssystem som inte sparar köphistorik på ett bra sätt. En annan siffra som definitivt förespråkar relevans är att 75% av de som avprenumererar från en lista gör det på grund av irrelevans.
Prenumeranter tillfrågade rörande konsumentprodukter och därtill knuten marknadsföring, säger i två fall av tre att de skulle vilja ha mer personaliserade e-brev och erbjudanden baserat på hur de rör sig på företagets webb, deras köphistorik etc. Detta är en liten förändring från tidigare då man var lite mer mån om sin ”integritet”. Jag tror att många marknadsförare fortfarande är lite för försiktiga med att anpassa med för prenumeranten ”dolda parametrar” då de tror att mottagarna upplever något obehag (detta är åtminstone den reaktion jag fått när jag pratat om detta ute hos de svenska företagen). Viktigt är givetvis att man följer PUL, men här finns en hel del att hämta relativt enkelt. Det krävs givetvis att man har rätt verktyg för detta i form av webbanalysverktyg, affärssystem och ESP (email service provider).
Intressant tycker jag är att man i samma undersökning fann att konsumenterna i högre utsträckning som direkt följd av ett e-posterbjudande gjorde ett köp offline än online (där så var möjligt). Enligt en annan undersökning av www.merkleinc.com sade drygt hälften av respondenterna att ett företags e-postetik direkt påverkar huruvida de i framtiden gör fler affärer eller inte med det specifika företaget, inget nytt men viktigt att tänka på. Sammantaget innebär detta att man, som jag var lite inne på enligt ovan, inte helt enkelt kan sammanfatta värdet av en kampanj enbart med de siffror som ett bra e-postverktyg förser en med. Det positiva är ju att den siffra man rätt enkelt får fram är ett minimum. Resten kan man få hjälp med.
Vad blir då min personliga summering, eller kanske agenda, för 2010?
Mer anpassad e-kommunikation, integrerad i övriga försäljningsprocessen.
Bättre koll på utfall och resultat av e-postmarknadsföringen.
En fortsatt stärkt roll för e-postmarknadsföringen hos i princip alla företag.
Ni som läste mitt förra inlägg och undrar om jag inte borde leva som jag lär… Det kommer, vi får bara hoppas att ert minne är gott=) (Ni som inte förstår, läs igenom vår blogg och våra tidigare inlägg.)