fredag, 4 november 2011, 07:27

Ett nyhetsbrev från en av våra läsare

Petter Nilsson på Industridraperier gör ett snyggt nyhetsbrev som han har skickat till oss för lite feedback och tips.

Så här ser det ut:

Industridraperier

Brevet är enkelt, avskalat och har ett snyggt, sammanhängande tema. Petter har verkligen lyckats med utformningen.

Det finns en film i det här brevet och vi gissar på att den får några fler klick än textlänkarna. Generellt får filmer i nyhetsbrev, i de fall då det är tydligt illustrerat att det är just film, fler klick och det här är något som vi själva också utnyttjar allt oftare.

Filmen ligger som en bild i form av den YouTube-spelare som alla känner igen med en tydlig playikon. Perfekt!

Industridraperier

Väljer jag att öppna brevet på en iPhone så blir texten en aning liten. Jag kan inte läsa något utan måste zooma in på enstaka delar jag vill läsa. Det här kan man lösa enkelt på två sätt.

Industridraperier

1. Minska bredden på brevet. Brevet är i nuläget 660 pixlar men det skulle kunna vara hundra pixlar smalare för att se bättre ut på en mobil e-posläsare, alltså 560 pixlar.

2. Använd större teckenstorlek. 12 pixlar är minimumrekommendationen för teckenstorlek i nyhetsbrev, vilket är just vad brödtexten i det här brevet är. Men man skulle kunna dra upp storleken till 13 eller 14 pixlar till exempel.

Ännu bättre är att kombinera de båda och göra ett 560 pixlar brett brev med 13 pixlar teckenstorlek. Då kommer det garanterat vara läsbart på en smartphone.

Rubrikerna är däremot stora, tydliga och korta och avregistreringslänk ligger både uppe och nere vilket är optimalt.

Det finns en preheader-text i vänstra toppen som komplement till ämnesraden och det är bra föredelat mellan text och bild.

De mörkblå textlänkarna är möjligtvis svåra att uptäcka när de ligger ihop med den svarta texten. Ett tips är att flytta ner dem och lägga dem högerställda efter textstycket istället:

Industridraperier

En sista sak att önska i det här brevet är alt-texter på bilderna. När bilderna är blockerade får man ingen direkt uppfattning om vad de tillför brevet:

Industridraperier

Överlag är det här ett snyggt nyhetsbrev och jag väljer att inte gå närmare in på själva innehållet i brevet för det där vet Petter bäst.

Tack Petter för ditt bidrag!