söndag, 24 april 2011, 22:12

Vilka regler gäller för e-postreklam?

Konsumentverket har en liten sektion på sin sajt med information om e-postreklam. Jag tycker det är lite kul att de benämner obeställd e-post som just skräppost eller spam. För det är precis vad det är, många företag verkar inte förstå detta. Eller så förstår dem som skickar mycket väl, men vet att de kommer undan.

Det är förbjudet att skicka e-postreklam till någon som inte har beställt den. Obeställd e-postreklam kallas i dagligt tal för skräppost eller spam.

Lagen gäller inte all skräppost, utan bara meddelanden med ett kommersiellt syfte. Opinionsbildning, upplysningar och liknande budskap räknas inte som skräppost. Det är förbjudet att skicka obeställd e-postreklam till privatpersoner och enskilda firmor, men inte till aktiebolag, stiftelser och andra juridiska personer. Liknande regler gäller inom hela EU, både för e-postreklam, reklam via fax, sms, mms och automatiska uppringningar.

Man kan anmäla obeställd e-post direkt på konsumentverkets sajt.