måndag, 4 april 2011, 21:56

Har du tänkt på säkerheten när du väljer e-postleverantör?

Hur bra är säkerheten är hos e-postleverantören är en sak du bör fråga. Inte bara för din egen skull, utan för dina kunders skull.

En av de största e-postleverantörerna, Epsilon, har nyligen haft säkerhetsproblem där kunders e-postadresser och namn kan ha hamnat i fel händer. Enligt Email Security Matters är kunderna är bland annat stora företag med känsliga personuppgifter som American Express, Citibank och VISA.

Pressmeddelandet från Epsilon