onsdag, 20 april 2011, 19:47

Berättar du vilka som har tillgång till ditt kundregister?

Inte? Det gör FDIH så föredömligt. Jag anmälde mig till deras nyhetsbrev just för att de är sån kunskapbank för e-handlare i Danmark (och andra nordiska länder).

Så här såg det ut:

Uppmärksamma hur tydliga de är i vad som kommer levereras. Längst ner i textstycket berättar de till och med vilka på FDIH som har tillgång till e-postregistret.(Översätter till svenska) ”Bara FDIHs nyhetsbrevsadministratör och webmaster har tillgång till denna databas. Dina uppgifter kommer ALDRIG säljas vidare eller vidarebefodras till andra.”

Kan du lova dina prenumeranter samma?

Sarah@@@@@