onsdag, 29 september 2010, 21:50

En smart preheader

I den här artikeln förklarar jag varför en genomtänkt preheader kan vara så viktig.

Det tips jag ofta ger vad avser preheadern är att skjuta webbversionslänken åt sidan och kortfattat, med en textrad, beskriva något innehåll ur mailet allra först. Det är framförallt viktigt om mailet består av stora bilder då bilder ofta är blockerade när mailet först öppnas.

Det här mailet består av just stora bilder. Men de har inte tummat på webbversionslänken och skjutit den åt sidan för det. De har istället bakat in budskapet inuti webbversionslänken och markerat just budskapet extra tydligt med gul färg. Den här lösningen är så smart, att jag stör mig på att jag inte kommit på den själv. Man klarar sig undan med endast en rad text i toppen och i denna får man in både länk till webbversion och ett budskap.

Och budskapet syns i en del e-postklienter, till exempel iPhone Mail och Gmail, redan innan man öppnar mailet.

Sen var kanske just det här budskapet inte särskilt spännande.