tisdag, 17 augusti 2010, 16:55

Sätt rätt rubrik…

… har vi sagt många gånger. Ämnesraden eller rubriken på ett nyhetsbrev är ofta det som avgör om vi tänker lägga någon tid på att titta genom brevet eller inte. (Förutom avsändarnamn och tidpunkt). Framförallt när det är ett nyhetsbrev som vi är medvetna om att vi anmält oss till så är ofta rubriken det enskilt viktigaste och det som avgör hur mycket uppmärksamhet utskicket ska få av oss.

Titta på det här exemplet. Detta hamnar varje dag i min inkorg: Vad gör de för fel?

Både eMarketer och Mashable skriver sitt namn igen i ämnesraden (där rubriken är). Första kolumnen är avsändarnamn och andra kolumnen är ämnesraden följt av datum och tidpunkt.

Att skriva vem som skickat brevet i ämnesraden, igen,  är alltså helt onödigt eftersom det redan finns i avsändarnamnet. I det här fallet så ser jag inte ämnesraden/rubriken på brevet för att det upprepade namnet stjäl en massa utrymme. På så vis så kan jag inte avgöra i detta skeendet om brevet är intressant för mig. Tror ni jag tar mig tid och öppnar brevet för att försäkra mig om att jag inte missar något? Nej, jag gör i alla fall inte det.

Titta på Resumés som gör detta mycket bra, för det mesta:

Resumé är säkert medvetna om det kritiska i att använda sig av korta intressanta rubriker. ”Toppchef lämnar TV4, eller ”Gynning utan tv-jobb”. Rubriken intresserar och du har en bra bild av vad som b la finns att läsa i brevet – utan att behöva öppna det. För 2008 sa en undersökning från Quris att en rubrik, för hela brevet, bör innehålla max 49 tecken (blanksteg inräknat). Kom rubriken upp mot 50 tecken så tappade den 12% i uppmärksamhet (öppningsfrekvens). Jag tvivlar på att man har så många tecken på sig idag. Min inkorg klarar bara 26-27 tecken sen klipper den meningen. Försök att skapa tydliga, korta och koncisa rubriker. Lägg ner lite tid och eftertanke – det kommer ge effekt.

Sarah @@@@@