måndag, 14 juni 2010, 02:20

Du har fått rätt e-postadress, men mailet studsar ändå?

En typ av studsar som kan vara svåra att förstå är dem där du har fått rätt adress till mottagaren men denne har glömt nämna att adressen innehåller stora bokstäver.

Oftast spelar det ingen roll, men vissa mailservrar skiljer alltså på små och stora bokstäver för det som står före ”@”.

Exempel 1:

Jag skickar ett mail till e-postadressen christopher.mansson@iloveemail.se men kommer inte fram då adressen är
Christopher.Mansson@iloveemail.se. Mailservern i det här fallet skiljer på versaler och gemener. Jag får en studs som säger att mottagaren inte finns.

Exempel 2:

Jag får en studs på adressen cmansson@iloveemail.se då den egentliga adressen är CMansson@iloveemail.se.

Sådana här studsarna är svåra att reda ut och framförallt om man har en hel lista med studsar där adresserna stämmer, men ändå inte.

Värvar du e-postprenumeranter via telefon kan det alltså vara en bra idé att fråga hur e-postadressen ska skrivas.