lördag, 29 maj 2010, 00:42

Bästa tidpunkt att skicka?

Det finns många sätt att se på man hittar den bästa tiden för sina prenumeranter. Frågan är om det är rätt att se det på det sättet överhuvudtaget…

Om du sätter en tid som du tror passar för HELA din lista så är det väl egentligen en kompromiss. Den mest optimala lösningen vore att hitta den bästa tidpunkten för varje individ på listen. Hur gör du det? Genom att titta i statistiken och segmentera på parametrar som t ex:

* öppnar mailen mellan 9.00-10.00

* öppnar mailen mellan 10.00-11-00

* öppnar mailen mellan 11.00-13.00 osv

Så, du skulle kunna testa och segmentera på, inte bara VAD de öppnar och klickar i utan NÄR de öppnar och klickar. Många gånger är den statistiken som visar hur de har betett sig i tidigare utskick mer relevant än annan demografisk data som kön, stad mm.

Alla e-postverktyg har inte den här funktionaliteten. Silverpop är ett e-postverktyg som erbjuder just den här möjligheten att skicka breven ett och ett beroende på vilken tid mottagaren tidigare öppnat breven. En av deras kunder som provade detta fick oerhörd effekt. Det kan ni läsa om här…

Tack och god natt! @@@@@@@@