tisdag, 2 februari 2010, 11:44

Segmentera på tidigare statistik och sälj mer

Mitt nya arbete på Wipcore gör mig bara ännu mer medveten om hur viktigt det är att segmentera rätt för att nå rätt målgrupp med rätt produkt. Om vi tar en typ av utskick och gör ett tankeexperiment. Säg att vi ska utforma ett rent försäljningsbrev med rena erbjudanden. Inför detta utskick dela upp er prenumerantlista i grupper. Skulle kunna se ut så här:

Grupp 1. ”Öppnar och klickar i nästan alla brev” – mycket engagerade prenumeranter i ert företag
Grupp 2. ”Öppnar och klickar bara på kraftigt rabatterade erbjudanden” – engagerade och söker aktivt efter bra erbjudande
Grupp 3. ”Öppnar bara erbjudanden men klickar inte” – engagerade men attraheras inte av erbjudandet
Grupp 4. ”Har inte öppnat erbjudanden på 6 månader” – oengagerade

Titta på grupperingen och försök hitta ett innehåll till ett brev som passar alla grupper. Visst blev det svårt? Segmentera mera och gör det på tidigare beteenden inte enbart på kunduppgifter eller demografisk data. Vill ni ha mer information kring detta så håll utkik efter boken”E-handelsguiden” som kommer ut nu i vår.