söndag, 21 februari 2010, 20:22

Mängder med cyberskräp

Hittade lite intressanta siffror, eller mer troligt, skrämmande siffror! Under 2009 skickades i snitt ca 200 miljarder eposmeddelanden som inte var önskade. Alltså nästan 30 skäppostmeddelanden per innevånare på vår runda jord, om dagen, och då har mindre än en fjärdedel av jordens befolkning tillgång till epost – detta resulterar i en ungefärlig spambelastning på 120 mail/dag för en genomsnittlig internetanvändare. Andelen spam av antalet skickade mail var 81% jämfört med 70% för 2008. Under 2008 var siffran för daglig spam ca 147 miljarder. Om man tar i beaktning att antalet epostanvändare ökade med 100 miljoner (från 1,3 mdr till 1,4 mdr) så innebär detta en ökning av spam på ca 26% per epostanvändare.

Detta är något som vi alla blir berörda av IRL (in real life). Under 2009 belastade all spam jorden genom att förbruka ca 42 mdr kWh elektricitet, vilket motsvarar 1,27 årsförbrukningar av elektricitet för alla hushåll i hela Sverige, eller nästan 22 miljoner ton koldioxid, vilket skulle motsvara en bils utsläpp under 2 miljoner varv runt jordklotet, om man kör en tung SUV. Jag låter dock debatten om huruvida människans påverkan på växthuseffekten är överdriven eller ej bero. Men det gör det än mindre trevligt att öppna inboxen och se all oönskad epost!
(källor mcafee.com, scb.se, royal.pingdom.com, radicati.com)