måndag, 25 januari 2010, 13:30

Håll hårt i e-postadressen på Facebook!

Den här veckan kommer Facebook börja tillåta marknadsförare och applikationsutvecklare att samla e-postadresser från Facebook-användare.

Det kommer gå till så att de som tillhandahåller Facebook-applikationer frågar användaren om tillåtelse att kommunicera direkt med mottagaren via e-post istället för meddelanderutor i Facebook.

För att undvika återförsöljning av e-postadresser har man satt upp vissa säkerhetsrutiner.

För att få tllåtelse att be om en användares e-postadress måste avsändaren redogöra från vilken domän denne tänker göra sina utskick. De som bryter mot reglerna får sina applikationer permanent borttagna.

De som tillhadahåller applikationer kommer att kunna be användaren om e-postadressen på två sätt:

1. Användaren får välja att dela med sig av den riktiga e-postadressen eller inte.

2. Användaren krävs på den riktiga e-postadressen för att applikationen ska fungera.

Facebook kommer att uppmuntra användare att dela med sig av e-postadressen till applikationer de litar på via en meddelanderuta i toppen på varje sida.

Policyn för de som tillhandahåller applikationerna ser ut så här:

A. Du får inte ge bort eller sälja användarnas e-postadresser till tredje part eller samarbetspartner.

B. Du måste följa bestämmelserna i Federal Trade Commission CAN-SPAM Act och alla andra lagar vad gäller skräppost (t.ex. ge möjlighet att enkelt avsluta prenumerationen inom 10 dagar).

C. Du måste förklara tydligt för användarna, i en sekretesspolicy eller någon annanstans på ett synligt ställe, hur du kommer att använda deras e-postadresser.

D. E-postmeddelanden du skickar måste tydligt visa att de är från dig och inte verkar vara från Facebook eller någon annan. Till exempel får du inte inkludera Facebook-logotyper eller tillgångar som varumärke i din e-post, och du får inte nämna Facebook i ämnesraden (från-raden) eller i mailets sidhuvud.

E. Alla e-postmeddelanden till användare måste komma från samma domän, och du måste ge oss namnet på domänen i Facebook Developer Program som används för att hantera din ansökan.

Som marknadsförare ser jag verkligen den stora nyttan i att be folk om e-postadresser via Facebook. Detta är ett drag som tar Facebook ett enormt kliv framåt vad gäller marknadsföring via social media. Man integrerar Facebook med e-post, som är vårt första och största sociala nätverk.

Men frågan är om det kommer att gå rättvist till alla gånger. Det finns ingenting som ger mig som användare garantin att någon inte bluffar och utvecklar en applikation med enda syftet att samla på sig en miljon e-postadresser och sen sälja dem på svarta marknaden. Facebook-användares e-postadresser måste vara några av de mest aktuella och attraktiva e-postadresser som går att får tag på med tanke på att folk delvis lever sina liv på Facebook.

Jag är själv ingen stor användare av Facebook, och jag kommer garanterat inte att använda några applikationer där i fortsättningen. Det finns ingenting som talar emot varför de inte skulle kunna ge alla användare riktiga e-postadresser på Facebook istället. Att de låter marknadsförare fiska efter privata, aktuella e-postadresser visar på att de sätter användaren i andra hand och marknadsföraren i första. Och det är fel.