måndag, 26 oktober 2009, 22:44

Above the fold

Jag tycker det här är en väldigt intressant artikel som resonerar kring placering av innehåll på webbsidor.

Det är vanligt att man får rekomenderat att man ska placera viktiga sektioner i det utrymme man kallar för ”above the fold” alltså toppen av hemsidan. Detta för att besökaren inte ska behöva scrolla. I artikeln menar man på att besökare inte alls har något emot att scrolla. Det kan snarare vara andra element som ställer till det, som får besökare att sluta scrolla. Som till exempel tunga horisontella linjer, titel- och menyrader. Element som ser ut att bryta av helt enkelt. Att ha väldigt lite innehåll i toppen visar sig även locka besökaren att scrolla, för att utforska mer.

Den här typen av beteende kan mycket väl ha likheter med hur mottagare läser nyhetsbrev. Och det finns många andra typer av undersökningar som visar på att datoranvändare sällan har något emot att scrolla.

Jag håller med artikelförfattaren men tycker att tårtbitsmodellen är en bra regel att gå efter. Det viktigaste ligger i spetsen (above the fold i det här fallet) och ju längre ner man kommer desto bredare och mindre betydelsefullt för helheten blir innehållet.

Sista biten på en artikel ska vara av sådan liten vikt att en originalare ska kunna kapa den biten om inte hela artikeln får plats på tidningssidan. Det fungerar inte riktigt så på webben men modellen är ganska vettig.

Vill man till exempel ha in prenumeranter till nyhetsbrevet gör man nog rätt i att lägga anmälningsrutan högt upp.

Det är dit besökaren scrollar en andra gång om han eller hon väljer att stanna, då sidnavigationen nästan alltid ligger högt upp.