torsdag, 27 augusti 2009, 17:48

Knappar i nyhetsbrev

Det kan vara snyggt med grafiska knappar, men ofta förlorar man viktig funktionalitet då bildblockering är aktiverad. Funtionalitet som kanske avgör hur mottagaren uppfattar dig som avsändare. I fallet här nedan blir det en extra ansträngning för mottagaren att till exempel avanmäla sig från nyhetsbrevet då denna valmöjlighet är en knapp. Mottagaren måste först ladda in bilderna innan valmöjligheten dyker upp. ALT-texter på bilder hjälper i de fall då stöd för detta finns, men stödet finns fortfarande inte i alla stora e-postklienter. Personligen tycker jag att textlänkar eller bildlänkar med kompletterande textlänkar alltid är att föredra i e-post.