torsdag, 2 juli 2009, 18:50

Smart användning av gif-bilder i e-post

I den här artikeln visar de hur man kan utnyttja gif-animationer i mail för att presentera produkter. De visar hur man kan rotera produkten 360 grader direkt i mailet. Det ger läsaren en direkt och klar bild över hur produkten ser ut. Riktigt smart