Alla inlägg i kategorin ‘E-postverktyg’

onsdag, 3 november 2010, 07:34

Recension av e-postverktyg: DMdelivery

Vi har varit i kontakt med WebPower som berättat lite om sitt verktyg DMdelivery och hur de delar in sin verksamhet i tre avdelningar:

 1. Kunskap och strategi
 2. System och funktion
 3. Analys och uppföljning

1. Kunskap och strategi

Här tar Webpower fram en strategi tillsammans med sina kunder. Den innehåller bland annat framtagande av:

 • Mål
 • Utskicksstrategi
 • Vad som ska skickas
 • Vem det ska skickas till
 • Uppbyggnad av en databas
 • Vilka funktioner som krävs
 • Användningsområde
 • Kompletterande av andra kanaler
 • Rätt stöd och support (vilket ingår)

2. System och funktion

DMdelivery som är Webpowers verktyg har en rad kriterier som WebPower vill framhäva. Det ska vara enkelt att använda, ha bred funktionalitet och vara flexibelt. Något annat som WebPower har satsat på är att deras kunder enkelt ska kunna sätta olika rättigheter på olika användare av systemet. Någon ska ha möjlighet att skapa e-postlistor och någon annan skapa själva utskicken medans en ytterligare kanske ska godkänna allt som görs innan något utskick får skickas skarpt.

Förutom denna grundfunktionalitet har WebPower även en rad olika tilläggsmoduler som till exempel en inbjudningsmodul, som är avsedd för inbjudningar till seminarier och liknande, SMS-funktion, PDF-modul och möjlighet att lägga till landningssidor.

3. Analys och uppföljning

Förutom en gedigen grundstatistik så har varje kund möjigthet att från WebPower få hjälp med att följa en viss målgrupp eller individer för att vidta åtgärder.

Ett exempel är en kund som de tillsammans drog slutsatser av att 48.8% som inte har öppnat ett brev motsvarar 158.288 prenumeranter och det är lika med 1.985 828 mail som inte öppnats. I ett sånt här läge är WebPower med och tar fram en återupplivningsplan. Det här är något som alla leverantörer borde erbjuda för att hjälpa företag att handskas med kanalen och sina värdefulla prenumeranter.

Vi har även testat verktyget på vårt vanliga vis. Vår uppfattning och våra tankar följer här nedan.

Registreringsprocessen

Som med de flesta svenska e-postverktyg går det inte att registrera sig på webben utan man får kontakta Webpower om man är intresserad. Det här är såklart inget större problem, men det är lite synd att den svenska marknaden inte erbjuder onlineregistrering, åtminstone för ett demokonto. Sitter man i tankarna att byta system underlättar det om man enkelt och snabbt kan få tillgång  att testa alternativa lösningar.

Prisplan

WebPower har en årskostnad på mellan 20 000 – 50 000 beroende på val av funktioner. Man kan lägga till moduler som till exempel ”triggers” (mail som triggas av en aktivitet som kund gör, till exempel transkationsmail eller bekräftelsemail). Därefter tillkommer det en rörlig kostnad för antalet utskick. I det här fallet gynnas man som kund av att segmentera mer. Färre utskick, men det blir mer relevant och man får högre träffsäkerhet. Eftersom WebPower har som policy att de hör av sig till kunderna under vissa tidsintervaller kan de hjälpa kunderna tillrätta med detta.

WebPower har gott samarbete med Hotmail vilket gör att deras projektledare följer upp och ser att varje kund skickar efter den frekvensen som Hotmail rekommenderar. De övervakar studsar och hur det går för kunden rent allmänt. En trygghet för en e-postmarknadsförare och chanserna att kunden själv ska lära sig kanalen är riktigt goda.

Något som också är bra är att WebPower hjälper sina kunder med deras första utskick så de får bästa möjliga start. Det tycker jag mycket om eftersom det är viktigt att det blir rätt från början. Många företag får inte den hjälpen från start, vilket gör att de experimenterar för mycket med värdefulla prenumeranter, som de senare har svårt att få tillbaka förtroendet från. Fler leverantörer borde satsa på den här hjälpen och inte bara nöja sig med att en kund skriver på och sedan lämna kunden vind för våg.

Avändargränssnittet

Det grafiska användargränssnittet påminner om äldre programiljöer men har ändå ett traditionellt upplägg med en tydlig översikt i form av en navigationsmeny i en vänsterspalt. Det grafiska användargränssnittet lämnar en del att önska, men vi vet att Webpower har ändringar på gång gällande detta.  Det kan vara svårt att klura ut på egen hand vad exakt allt innebär då det är många tekniska ord på engelska, men språket är annars standard e-postspråk. Man känner igen sig. Man kan dessutom alltid ta fram manualen eller be om hjälp via ett kontaktformulär, vilket är inbyggt i verktyget. Gränssnittet finns i dagsläget inte på svenska.

Support

Förutom den supportplan man utformar tillsammans med Webpower, där kund tilldelas ansvarig projektledare, finns i verktyget en heltäckande användarmanual. Det finns även en lite lättare snabbguide i PDF-utförande. Slutligen finns det ett supportforumlär för frågor.

E-postlistor

Här finns det mest grundläggande för att hantera sina prenumeranter. Man kan importera kommaseparerade textfiler (CSV) eller klistra/skriva in e-postadresser för hand genom textfält och det finns givetvis utrymme för demografiska data. Det går också att sätta upp filter för att få fram mottagare baserade på särskilda data.

Utskick

Här bygger du upp dina utskicksmallar i HTML-kod. Du markerar i mallarna var innehållet ska vara redigerbart och du kan sedan redigera dessa delar i en WYSIWYG-editor. Det finns moduler och plugins av olika slag, snabbfrågor till exempel och du kan bygga dina egna innehållsmoduler för olika innehållselement som exempelvis text och bild.

Uppföljning

Under statistikdelen finns följande:

 • Summering
 • SMS-rapport
 • Klick
 • Konverteringsträffar
 • Triggers
 • Öppnade mail
 • Öppnade mail per dag
 • E-postklienter
 • Operativsystem
 • Sociala bokmärken
 • Prenumerantutveckling
 • Jämförande statistik
 • Leveranskvalitet
 • Öppningar/klick (live)
 • Schemalagda e-postrapporter

Slutsats

DMdelivery är ett stort verktyg med många finesser. För den som är van att arbeta i andra stora e-postverktyg kan det möjligtvis upplevas som mindre spännande, om man jämför med exempelvis de större amerikanska alternativen. Men detta är på grund av det föråldrade gränssnittet. Ett modernare gränssnitt hade gjort mycket för den mindre tekniske användaren. Som det är idag tror vi det är svårt att sätta en e-postmarknadsförare helt ensam bakom spakarna. Verktyget upplevs som tekniskt och vi tror att man ibland behöver lite hjälp från en webbdesigner eller e-postninja för att utnyttja dess fulla potential.

Supportdelen verkar bra. Den inledande kundsupporten är ett stort plus. En teknisk produkt kräver dock en teknisk manual. Inlärningströskeln kan upplevas som hög med mycket tekniska termer om man skulle vilja ta sig an verktyget helt på egen hand. Men just denna biten styr Webpower som sagt upp inledningsvis.

Rapportdelen är bra och fulltäckande men bleknar lite i jämförelse, sett till hur man presenterar statistiken rent estetiskt.

Vi har inte utvärderat hurvida stabilt systemet är, men det ligger i ungefär samma klass som motsvarande svenska e-postsystem, vad avser utskickskapacitet.

DMdelivery i tre ord: flexibelt, tryggt och tekniskt

www.webpower.se

DMdelivery får betyget 2 av 5 hjärtan

måndag, 30 augusti 2010, 00:34

Recension av e-postverktyg: Mad Mimi

Mad Mimi är det lilla, enkla e-postverktyget, ämnat för både små och stora e-postutskick. Grundarna Leah och Gary beskriver det själva som världens vettigaste och mest användbara e-postverktyg. Så enkelt att din farmor kan använda det.

Registreringsprocessen
Kontoregistreringen är snarlik de flesta andra engelskspråkiga e-postverktygen på marknaden. Det är med andra ord väldigt enkelt att registrera ett konto direkt på hemsidan och börja utforska verktyget på egen hand. Jag vill flika in här att jag inte förstår poängen med att ha ett webbaserat verktyg som inte går att registrera på just webben.

Prisplan
Mad Mimi har så många som 15 olika prisplaner. Vilken prisplan man får beror på hur många mottagare man har samt hur snabbt man vill kunna skicka. Ju större konto man har (sett till antal mottagare) desto högra utskickshastighet får man. Det lägsta alternativet, med 100 mottagare, är gratis.

Avändargränssnittet
Det grafiska användargränssnittet är simpelt och nedskalat. Så pass att det till större delen är textbaserat. Det är ytterst få ikoner och bilder. Ifall det här är negativt eller positivt är svårt att säga. Men grundtanken med det här verktyget är att det ska vara enklare än enkelt.

Tack vare enkelheten är det lättnavigerat med få sektioner och en enkel överblick.

Support
Supportsidorna är väldokumenterade och omfattande med enkla och tydliga beskrivningar. Mailsupporten är snabb och ger svar inom ett par minuter och det finns möjlighet att chatta med supportpersonalen under arbetstid (New York-tid). Dessutom finns det pedagogiska instruktionsfilmer för varje arbetsmoment.

E-postlistor
Då detta är ett mindre och enklare e-postverktyg kan sektionen för e-postlistor också verka mindre avancerad. Men här finns trots allt det mest grundläggande och lite till. Man kan importera kommaseparerade textfiler (CSV) eller klistra/skriva in e-postadresser för hand i ett textfält och det finns givetvis utrymme för demografiska data. Det går även att skapa enklare anmälningsformulär för användning på den egna hemsidan och då får man även möjlighet att ange adresser till diverse landningssidor (som man dock måste lägga på den egna hemsidan).

Utskick
Under sektionen utskick kan man välja att bygga sina mail antingen i Mad Mimis egna mallverktyg eller så klistrar man in färdig HTML-kod. Det finns även möjlighet att göra rena textmail. Mallverktyget har ett begränsat antal varianter på moduler. Sju stycken sådana närmare bestämt.

 1. Sidhuvud
 2. Text med bild till höger
 3. Text med bild till vänster
 4. Text
 5. Bild
 6. Titel
 7. Skiljelinje

Själva mallen i sig har ett antal förbestämda färgteman att välja mellan.

Uppföljning
Rapportdelen är, återigen, enkel. Följande statistik går att få ut:

 • Skickade mail
 • Öppnade mail
 • Ej spårade mail
 • Vidarebefordringar
 • Studsar
 • Avregistreringar

Slutsats
Jag personligen är van att arbeta med stora e-postverktyg och tycker vid en första anblick att Mad Mimi känns begränsat och fyrkantigt. Å andra sidan är det dessa egenskaper som ger verktyget dess charm. Det är enkelt, helt enkelt.

Min första tanke är att jag inte skulle kunna rekommendera detta verktyg till större företag, men samtidigt skulle jag vid eftertanke kunna göra just detta. Det beror helt på vilka krav man har. Mad Mimis mallvertyg är exempelvis lite av en flaskhals. Men har man en IT- eller marknadsavdelning där någon kan producera färdiga brev i HTML är detta inget problem. Och samma sak gäller registreringsprocessen. Kan man bygga sina egna landningssidor i HTML och ha dem på den egna domämen kan man få till en komplett och proffsig registreringsprocess för prenumeranterna.

Supportdelen är utomordentlig. Det finns inget att påpeka här mer än att telefonsupport saknas.

Rapportdelen kan verka bristfällig jämfört med de större e-postverktygen men den ger åtminstone all grundläggande statistik.

Avsaknaden av ikoner kan möjligtvis ställa till det för en del. Verktyget är i stort sett helt textbaserat och har möjligtvis en tendens att bli för enkelt för sitt eget bästa i vissa avseenden. Men å andra sidan är laddningstiderna obefintliga vilket gör verktyget snabbt att arbeta i.

Verktyget är snabbt och pålitligt. I samma sekund som jag klickar på skickaknappen dyker mailet ner i min inkorg. Utskicken har verkligen varit blixtsnabba i de tester jag gjort (notera dock att jag testat enbart med små volymer).

Det är även krav på att ange en fysisk gatuadress varifrån man gör sina utskick. Anledningen till detta är att förhindra spam, vilket jag tycker är något alla leverantörer av e-postverktyg borde ha som grundregel. Mad Mimi är medlemmar i MAAWG (Messaging Anti-Abuse Group).

För den mer avancerade användaren finns det API att tillgå där man bland annat kan sätta upp transaktionsmeddelanden.

Mad Mimi i tre ord: simpelt, blixtsnabbt och pålitligt

www.madmimi.com

Mad Mimi får betyget 3 av 5 hjärtan

söndag, 21 mars 2010, 21:57

Recension av e-postverktyg: Campaign Monitor

Campaign Monitor är ett litet mjukvaruföretag beläget i Sydney, Australien. E-postverktyget Campaign Monitor lanserades 2004 och var ämnat för designers. Gänget bakom verksamheten hade tröttnat på fula e-postverktyg och e-postmallar och ville göra något snyggt och användbart. Idag har de över 100 000 användare i form av designers, byråer och direkta kunder.

Campaign Monitor skiljer sig från andra e-postverktyg på så sätt att man enkelt kan arbeta med verktyget som återförsäljare. Man kan via sitt eget konto ta in egna kunder och sätta sitt eget utseende på verktyget med egen logga och eget färgschema. Otroligt smart och det fungerar bra.

Registreringsprocessen
Det går att skapa ett gratis konto via hemsidan, och det är lika enkelt som att skapa ett konto hos MailChimp . Det tog inte mer än 30 sekunder att ta sig igenom processen och komma åt verktyget. En sådan tillgänglighet är guld värd när man är ute efter att snabbt testa och utvärdera flera e-postleverantörer.

Prisplan
Att testa verktyget och göra enstaka utskick är gratis, man betalar först när man skickar till mer än 5 mottagare. Man köper krediter och betalar fem dollar per utskick, plus en cent för varje mottagare när man har mindre än 50 000 mottagare. När antalet mottagare överstiger 50 000 sjunker priset per mottagare.

Användargränssnittet
Campaign Monitor har ett enkelt och nedskalat gränssnitt där man själv sätter utseende med eget sidhuvud och färgschema. Det anpassningsbara gränssnittet är en liten finess men gör dess större intryck och är verkligen en trevlig valmöjlighet för dig som återförsäljare. Det finns inga synliga spår av att verktyget är Campaign Monitor efter att du satt din egen företagsprofil på verktyget.

Verktyget har två grundvyer. En vy med översikt över klientkonton och en vy för kampanjer. Klientvyn är enkel och innehåller enbart klientkontohantering. Kampanjvyn är själva arbetsvyn och har en navigationsmeny med sex huvudflikar:

 1. Översikt
 2. Skapa/Skicka
 3. Hantera prenumeranter
 4. Rapporter
 5. Mallar
 6. Klientinställningar

Support
Det finns ett väldokumenterat hjälpavsnitt som täcker det mesta och ett diskussionsforum på hemsidan för hjälp och inspiration via andra webbdesigners och marknadsförare. Det finns också en resurssida med artiklar, tips, gratismaterial och inspirerande läsning. Campaign Monitors resurssida är öppen för alla via hemsidan och är en av våra personliga favoriter.

E-postlistor
Sektionen för e-postlistor känns väldigt komplett och är lika imponerande som i till exempel MailChimp. Allt som är kopplat till e-postlistor förutom import, export och segmentering går att anpassa. Det vill säga även anmälningsformulär, bekräftelsemail med mera. Möjligtvis är sektionen en aning mer teknisk än i MailChimp, men det är fortfarande enkelt för den som har vana av att jobba med HTML-kod. Hanteringen av prenumeranter, avregistrerade och studsar känns också enkel och rak på sak.

Utskick
När man skapar sin kampanj kan man välja att göra ett traditionellt utskick eller ett splittest. Den traditionella utskicksprocessen är pedagogiskt upplagd i fyra steg:

Kampanj -> Innehåll -> Mottagare -> Leverans

Man kan välja att själv koda och utforma sitt utskick med HTML, eller så använder man färdiga mallar. På Campaign Monitors resurssida finns det 30 gratis mallar att ladda ned och jobba med. Redigeringsmiljön för mallar känns stabil och går snabbt att lista ut på egen hand om man har vana av tidigare e-postverktyg.

Uppföljning
Rapporterna har alla väsentliga delar som rapporter för e-postutskick ska ha plus att man kan se vilken e-postklient mottagaren har öppnat mailet i. Denna rapportdel är något långt ifrån alla e-postverktyg har och är till stor fördel för webbdesigners vid utformning av grafiska utskick. Olika e-postklienter har nämligen olika stöd för HTML-kod.

En annan trevlig bonusfunktion på rapportdelen är iPhone-anpassade rapporter. Så fort ett utskick gått iväg kan man ta fram telefonen och kolla resultaten.

Slutsats
Tack vare att Campaign Monitor är enkelt och nedskalat är det inga problem att koncentrera sig på det man gör. Det är lättnavigerat och pedagogiskt upplagt. Möjligheten att ta in egna kunder i verktyget, ge dem egna konton och välja utseende efter egen företagsprofil är väldigt tacksamt.

Verktyget fungerar bra både för nybörjaren och den avancerade användaren. Det sparsmakade användargränssnittet garanterar att inget distraherar och krånglar till det.

Verktyget finns inte på svenska och att testa ett utskick i olika e-postklienter och spamfilter kostar fem dollar.

Campaign Monitor i tre ord: enkelt, stabilt och generöst.

www.campaignmonitor.com

Campaign Monitor förtjänar betyget 4 av 5 hjärtan.

måndag, 15 februari 2010, 13:45

Recension av e-postverktyg: MailChimp

The Rocket Science Group beskriver sig själva som ett gäng nördar från Atlanta, Georgia, i USA. De lanserade MailChimp 2001 med målet att göra e-postmarknadsföring enkelt och kul. Sedan 2007 har lösningen funnits tillgängligt globalt och idag har man över 80 000 användare.

Enkelt är det. Det är ganska rakt på sak och man har hela tiden en klar översikt på det man för tillfället jobbar på med. Men om det är kul vet jag inte om alla skulle hålla med om. Men de flesta apskämten är avstängda som standard så man kan ju helt enkelt låta bli att aktivera det värsta. Jag kan iallafall garantera att det är ett högst seriöst e-postverktyg bortsett från all ”monkey business”.

Registreringsprocessen
Man klickar på anmälan, fyller i ett formulär och 5 minuter senare sitter man i systemet och jobbar. Enklare kan det väl inte bli?

Prisplan
MailChimp är gratis att använda om man har 1000 prenumeranter eller mindre, dock med en liten stämpel i varje utskick som avslöjar att det gjordes med just MailChimp. Med gratisvarianten får man skicka 3000 mail per månad och när det är dags att betala kan man välja mellan två alternativ. Antingen betalar man per utskick; ett bra alternativ om man skickar oregelbundet. Eller så betalar man en månatlig kostnad vilket är lämpligt om man skickar mycket och ofta. Hur priset förhåller sig till andra leverantörer kommer att framgå i den översiktskarta som dyker upp här på bloggen längre fram.

Avändargränssnittet
Det grafiska användargränssnittet i MailChimp är oerhört välgjort. Man har lagt ner stort jobb på att skapa ett enhetligt tema som genomsyrar allt. Det kommer inte som en överraskning att The Rocket Science Group har jobbat med webbdesign innan MailChimp kom till. Från det att man registrerar sig som användare till det att man utvärderar sina utskick får man allt presenterat snyggt och prydligt. Gränssnittet känns väldigt modernt och lättanvänt.

Navigationen är uppdelad i fem sektioner. Översikt, kampanjer, listor, rapporter och autosvar. Ett ganska vanligt upplägg för ett e-postverktyg. Översiktssidan som är det första man ser efter inloggning visar de tre vanligaste stegen i tur och ordning.

 1. Skapa en lista
 2. Skapa en kampanj
 3. Kolla på rapporter

Intill de tre stegen finns videofilmer som beskriver respektive moment. Ovanför stegen uppmanar de den som är ny att anmäla sig till nästa webbinar där man får lära sig hur ett e-postutskick med MailChimp är enklare än att äta en banan.

Arbetsmomenten sker på detta sätt, stegvis, i tur och ordning. Alla arbetsmoment är i form av guidade turer. Man behöver sällan gissa sig fram till vad nästa moment är, utan kommer dit när man är klar med pågående. Det är helt enkelt svårt att göra fel.

Support
Skulle man tveka har man alltid en instruktionsfilm nära till hands inför varje moment. Det finns en sökbar kunskapsbank med information och tips och tricks och man kan när som helst anmäla sig till deras fortlöpande webinars. MailChimps artikelarkiv med praktiska exempel på vad man kan göra för att förbättra sina e-postutskick är stort och vältäckande.

E-postlistor
Här finns allt man kan önska. Förutom att importera, exportera och förbereda segmentering av mottagare får man möjlighet att bygga och designa egna anmälningsformulär, bekräftelsesidor, bekräftelsemail med mera. Listsektionen är väldigt imponerande. Man låter användaren skräddarsy allt relaterat till adresser och listor in i minsta detalj. Sektionen har stor nördvarning med mycket kod att rota i. Men det finns också visuella guider där man kan byggna till exempel egna formulär genom att bara klicka, dra, och släppa.

Utskick
Förutom traditionella nyhetsbrevutskick finns det möjlighet att göra splittester och utskick från RSS-flöden. E-postutskick kan göras med antingen egenkodade HTML-mail eller med färdiga mallar ur det inbyggda mallgallariet. Det finns 66 färdiga mallar med olika design anpassade efter olika syften och behov. Du kan även koda dina egna mallar om du vill slippa koda dina egna mail från grunden varje gång. Här finns med andra ord något för både nörden, den erfarne användaren och nybörjaren.

Uppföljning
Rapportdelen är snyggt och pedagogiskt uppdelad. Skickar du globalt ser du på världskartan var i världen man öppnat, en kul idé, och du får siffror från din bransch att jämföra dina resultat med.

Individrapport, alltså möjlighet att se vad enskilda personer har klickat på är tyvärr ingen standardfunktion i MailChimp utan finns som tilläggstjänst och kostar ca. 350kr.

En annan rapportfunktion som också kostar extra är test av mail i olika e-postklienter samt spam-test. Ofta kallad mail previews i andra e-postverktyg. Detta är ett typiskt test man gör innan man skickar skarpt för att verkligen få till ett, till 90%, optimerat utskick. För drygt hundralappen får du tre stycken av dessa rapporter.

Slutsats
MailChimp känns enkelt, stabilt och genomtänkt. Under de dagar jag arbetat med verktyget har det fungerat felfritt. Och då är jag avancerad användare som rotar ganska mycket i kod och inställningar.

Instruktionsfilmerna och artiklarna som hela tiden finns tillhands är pedagogiska och mycket användbara för den mindre erfarne användaren. För den som tidigare arbetat i ett e-postverktyg och kan terminologin skulle jag tro att inlärningströskeln är obefintlig.

Om jag ska påpeka en mindre bra detalj, finns verktyget inte på svenska. Iallafall har jag efter mycket letande inte lyckats byta språk på själv verktyget. Det verkar som att enbart vissa processer innehåller svenska översättningar.

En annan faktor som gör att MailChimp inte riktigt kan få högsta betyg är att vissa tjänster på rapportdelen kostar extra. Framförallt möjligheten att testa sina utskick är en trist extrakostnad som kostar 100kr efter var tredje test.

MailChimp i tre ord: snyggt, stabilt och hjälpsamt.

www.mailchimp.com

MailChimp får betyget 4 av 5 hjärtan.