måndag, 30 augusti 2010, 00:34

Recension av e-postverktyg: Mad Mimi

Mad Mimi är det lilla, enkla e-postverktyget, ämnat för både små och stora e-postutskick. Grundarna Leah och Gary beskriver det själva som världens vettigaste och mest användbara e-postverktyg. Så enkelt att din farmor kan använda det.

Registreringsprocessen
Kontoregistreringen är snarlik de flesta andra engelskspråkiga e-postverktygen på marknaden. Det är med andra ord väldigt enkelt att registrera ett konto direkt på hemsidan och börja utforska verktyget på egen hand. Jag vill flika in här att jag inte förstår poängen med att ha ett webbaserat verktyg som inte går att registrera på just webben.

Prisplan
Mad Mimi har så många som 15 olika prisplaner. Vilken prisplan man får beror på hur många mottagare man har samt hur snabbt man vill kunna skicka. Ju större konto man har (sett till antal mottagare) desto högra utskickshastighet får man. Det lägsta alternativet, med 100 mottagare, är gratis.

Avändargränssnittet
Det grafiska användargränssnittet är simpelt och nedskalat. Så pass att det till större delen är textbaserat. Det är ytterst få ikoner och bilder. Ifall det här är negativt eller positivt är svårt att säga. Men grundtanken med det här verktyget är att det ska vara enklare än enkelt.

Tack vare enkelheten är det lättnavigerat med få sektioner och en enkel överblick.

Support
Supportsidorna är väldokumenterade och omfattande med enkla och tydliga beskrivningar. Mailsupporten är snabb och ger svar inom ett par minuter och det finns möjlighet att chatta med supportpersonalen under arbetstid (New York-tid). Dessutom finns det pedagogiska instruktionsfilmer för varje arbetsmoment.

E-postlistor
Då detta är ett mindre och enklare e-postverktyg kan sektionen för e-postlistor också verka mindre avancerad. Men här finns trots allt det mest grundläggande och lite till. Man kan importera kommaseparerade textfiler (CSV) eller klistra/skriva in e-postadresser för hand i ett textfält och det finns givetvis utrymme för demografiska data. Det går även att skapa enklare anmälningsformulär för användning på den egna hemsidan och då får man även möjlighet att ange adresser till diverse landningssidor (som man dock måste lägga på den egna hemsidan).

Utskick
Under sektionen utskick kan man välja att bygga sina mail antingen i Mad Mimis egna mallverktyg eller så klistrar man in färdig HTML-kod. Det finns även möjlighet att göra rena textmail. Mallverktyget har ett begränsat antal varianter på moduler. Sju stycken sådana närmare bestämt.

 1. Sidhuvud
 2. Text med bild till höger
 3. Text med bild till vänster
 4. Text
 5. Bild
 6. Titel
 7. Skiljelinje

Själva mallen i sig har ett antal förbestämda färgteman att välja mellan.

Uppföljning
Rapportdelen är, återigen, enkel. Följande statistik går att få ut:

 • Skickade mail
 • Öppnade mail
 • Ej spårade mail
 • Vidarebefordringar
 • Studsar
 • Avregistreringar

Slutsats
Jag personligen är van att arbeta med stora e-postverktyg och tycker vid en första anblick att Mad Mimi känns begränsat och fyrkantigt. Å andra sidan är det dessa egenskaper som ger verktyget dess charm. Det är enkelt, helt enkelt.

Min första tanke är att jag inte skulle kunna rekommendera detta verktyg till större företag, men samtidigt skulle jag vid eftertanke kunna göra just detta. Det beror helt på vilka krav man har. Mad Mimis mallvertyg är exempelvis lite av en flaskhals. Men har man en IT- eller marknadsavdelning där någon kan producera färdiga brev i HTML är detta inget problem. Och samma sak gäller registreringsprocessen. Kan man bygga sina egna landningssidor i HTML och ha dem på den egna domämen kan man få till en komplett och proffsig registreringsprocess för prenumeranterna.

Supportdelen är utomordentlig. Det finns inget att påpeka här mer än att telefonsupport saknas.

Rapportdelen kan verka bristfällig jämfört med de större e-postverktygen men den ger åtminstone all grundläggande statistik.

Avsaknaden av ikoner kan möjligtvis ställa till det för en del. Verktyget är i stort sett helt textbaserat och har möjligtvis en tendens att bli för enkelt för sitt eget bästa i vissa avseenden. Men å andra sidan är laddningstiderna obefintliga vilket gör verktyget snabbt att arbeta i.

Verktyget är snabbt och pålitligt. I samma sekund som jag klickar på skickaknappen dyker mailet ner i min inkorg. Utskicken har verkligen varit blixtsnabba i de tester jag gjort (notera dock att jag testat enbart med små volymer).

Det är även krav på att ange en fysisk gatuadress varifrån man gör sina utskick. Anledningen till detta är att förhindra spam, vilket jag tycker är något alla leverantörer av e-postverktyg borde ha som grundregel. Mad Mimi är medlemmar i MAAWG (Messaging Anti-Abuse Group).

För den mer avancerade användaren finns det API att tillgå där man bland annat kan sätta upp transaktionsmeddelanden.

Mad Mimi i tre ord: simpelt, blixtsnabbt och pålitligt

www.madmimi.com

Mad Mimi får betyget 3 av 5 hjärtan