onsdag, 3 november 2010, 07:34

Recension av e-postverktyg: DMdelivery

Vi har varit i kontakt med WebPower som berättat lite om sitt verktyg DMdelivery och hur de delar in sin verksamhet i tre avdelningar:

 1. Kunskap och strategi
 2. System och funktion
 3. Analys och uppföljning

1. Kunskap och strategi

Här tar Webpower fram en strategi tillsammans med sina kunder. Den innehåller bland annat framtagande av:

 • Mål
 • Utskicksstrategi
 • Vad som ska skickas
 • Vem det ska skickas till
 • Uppbyggnad av en databas
 • Vilka funktioner som krävs
 • Användningsområde
 • Kompletterande av andra kanaler
 • Rätt stöd och support (vilket ingår)

2. System och funktion

DMdelivery som är Webpowers verktyg har en rad kriterier som WebPower vill framhäva. Det ska vara enkelt att använda, ha bred funktionalitet och vara flexibelt. Något annat som WebPower har satsat på är att deras kunder enkelt ska kunna sätta olika rättigheter på olika användare av systemet. Någon ska ha möjlighet att skapa e-postlistor och någon annan skapa själva utskicken medans en ytterligare kanske ska godkänna allt som görs innan något utskick får skickas skarpt.

Förutom denna grundfunktionalitet har WebPower även en rad olika tilläggsmoduler som till exempel en inbjudningsmodul, som är avsedd för inbjudningar till seminarier och liknande, SMS-funktion, PDF-modul och möjlighet att lägga till landningssidor.

3. Analys och uppföljning

Förutom en gedigen grundstatistik så har varje kund möjigthet att från WebPower få hjälp med att följa en viss målgrupp eller individer för att vidta åtgärder.

Ett exempel är en kund som de tillsammans drog slutsatser av att 48.8% som inte har öppnat ett brev motsvarar 158.288 prenumeranter och det är lika med 1.985 828 mail som inte öppnats. I ett sånt här läge är WebPower med och tar fram en återupplivningsplan. Det här är något som alla leverantörer borde erbjuda för att hjälpa företag att handskas med kanalen och sina värdefulla prenumeranter.

Vi har även testat verktyget på vårt vanliga vis. Vår uppfattning och våra tankar följer här nedan.

Registreringsprocessen

Som med de flesta svenska e-postverktyg går det inte att registrera sig på webben utan man får kontakta Webpower om man är intresserad. Det här är såklart inget större problem, men det är lite synd att den svenska marknaden inte erbjuder onlineregistrering, åtminstone för ett demokonto. Sitter man i tankarna att byta system underlättar det om man enkelt och snabbt kan få tillgång  att testa alternativa lösningar.

Prisplan

WebPower har en årskostnad på mellan 20 000 – 50 000 beroende på val av funktioner. Man kan lägga till moduler som till exempel ”triggers” (mail som triggas av en aktivitet som kund gör, till exempel transkationsmail eller bekräftelsemail). Därefter tillkommer det en rörlig kostnad för antalet utskick. I det här fallet gynnas man som kund av att segmentera mer. Färre utskick, men det blir mer relevant och man får högre träffsäkerhet. Eftersom WebPower har som policy att de hör av sig till kunderna under vissa tidsintervaller kan de hjälpa kunderna tillrätta med detta.

WebPower har gott samarbete med Hotmail vilket gör att deras projektledare följer upp och ser att varje kund skickar efter den frekvensen som Hotmail rekommenderar. De övervakar studsar och hur det går för kunden rent allmänt. En trygghet för en e-postmarknadsförare och chanserna att kunden själv ska lära sig kanalen är riktigt goda.

Något som också är bra är att WebPower hjälper sina kunder med deras första utskick så de får bästa möjliga start. Det tycker jag mycket om eftersom det är viktigt att det blir rätt från början. Många företag får inte den hjälpen från start, vilket gör att de experimenterar för mycket med värdefulla prenumeranter, som de senare har svårt att få tillbaka förtroendet från. Fler leverantörer borde satsa på den här hjälpen och inte bara nöja sig med att en kund skriver på och sedan lämna kunden vind för våg.

Avändargränssnittet

Det grafiska användargränssnittet påminner om äldre programiljöer men har ändå ett traditionellt upplägg med en tydlig översikt i form av en navigationsmeny i en vänsterspalt. Det grafiska användargränssnittet lämnar en del att önska, men vi vet att Webpower har ändringar på gång gällande detta.  Det kan vara svårt att klura ut på egen hand vad exakt allt innebär då det är många tekniska ord på engelska, men språket är annars standard e-postspråk. Man känner igen sig. Man kan dessutom alltid ta fram manualen eller be om hjälp via ett kontaktformulär, vilket är inbyggt i verktyget. Gränssnittet finns i dagsläget inte på svenska.

Support

Förutom den supportplan man utformar tillsammans med Webpower, där kund tilldelas ansvarig projektledare, finns i verktyget en heltäckande användarmanual. Det finns även en lite lättare snabbguide i PDF-utförande. Slutligen finns det ett supportforumlär för frågor.

E-postlistor

Här finns det mest grundläggande för att hantera sina prenumeranter. Man kan importera kommaseparerade textfiler (CSV) eller klistra/skriva in e-postadresser för hand genom textfält och det finns givetvis utrymme för demografiska data. Det går också att sätta upp filter för att få fram mottagare baserade på särskilda data.

Utskick

Här bygger du upp dina utskicksmallar i HTML-kod. Du markerar i mallarna var innehållet ska vara redigerbart och du kan sedan redigera dessa delar i en WYSIWYG-editor. Det finns moduler och plugins av olika slag, snabbfrågor till exempel och du kan bygga dina egna innehållsmoduler för olika innehållselement som exempelvis text och bild.

Uppföljning

Under statistikdelen finns följande:

 • Summering
 • SMS-rapport
 • Klick
 • Konverteringsträffar
 • Triggers
 • Öppnade mail
 • Öppnade mail per dag
 • E-postklienter
 • Operativsystem
 • Sociala bokmärken
 • Prenumerantutveckling
 • Jämförande statistik
 • Leveranskvalitet
 • Öppningar/klick (live)
 • Schemalagda e-postrapporter

Slutsats

DMdelivery är ett stort verktyg med många finesser. För den som är van att arbeta i andra stora e-postverktyg kan det möjligtvis upplevas som mindre spännande, om man jämför med exempelvis de större amerikanska alternativen. Men detta är på grund av det föråldrade gränssnittet. Ett modernare gränssnitt hade gjort mycket för den mindre tekniske användaren. Som det är idag tror vi det är svårt att sätta en e-postmarknadsförare helt ensam bakom spakarna. Verktyget upplevs som tekniskt och vi tror att man ibland behöver lite hjälp från en webbdesigner eller e-postninja för att utnyttja dess fulla potential.

Supportdelen verkar bra. Den inledande kundsupporten är ett stort plus. En teknisk produkt kräver dock en teknisk manual. Inlärningströskeln kan upplevas som hög med mycket tekniska termer om man skulle vilja ta sig an verktyget helt på egen hand. Men just denna biten styr Webpower som sagt upp inledningsvis.

Rapportdelen är bra och fulltäckande men bleknar lite i jämförelse, sett till hur man presenterar statistiken rent estetiskt.

Vi har inte utvärderat hurvida stabilt systemet är, men det ligger i ungefär samma klass som motsvarande svenska e-postsystem, vad avser utskickskapacitet.

DMdelivery i tre ord: flexibelt, tryggt och tekniskt

www.webpower.se

DMdelivery får betyget 2 av 5 hjärtan