söndag, 21 mars 2010, 12:43

Optimera ditt brev för rörlig bild

Den här artikeln författades av Sarah Wittbom för Apsis Sweden AB, 2007 – 2009.

Länkar till film kan ge dina e-postutskick ett rejält lyft i öppningsfrekvens. Rörlig bild i e-post är en lockande tanke – men svår att genomföra i verkligheten. Vi visar vad som är möjligt och vad du kan göra i dina brev!

I förra nyhetsbrevet hade vi en artikel om hur rörlig bild fungerar i e-post. Det var ganska dyster information, som i grund och botten berättade att det inte är praktiskt möjligt att spela filmsekvenser direkt i ett e-postmeddelande. Såväl våra egna tester som amerikanska tester visar att e-postklienter är mycket restriktiva med vad de tillåter, eftersom de inte vill släppa genom skadlig kod. Det är lätt att tycka att e-postklienterna i vissa fall är överdrivet restriktiva, men samtidigt måste vi som användare acceptera att verkligheten ser ut som den gör.

Innebär det då att man ska ge upp innan man ens har börjat? Nej, naturligtvis inte! Jämför det med att lära sig trafikreglerna innan man får köra. Vissa regler kanske man har svårt att förstå meningen med – men de finns, och du kan inte protestera mot dem eller ignorera dem. Gör du det riskerar du att råka ut för en olycka eller en böteslapp.

Struntar du i e-postreglerna är risken ganska stor att ditt brev ser konstigt ut, att det inte kommer fram eller att det fastnar i ett spamfilter.

En slutsats man kan dra av diagrammet nedan är att animerade GIF-bilder skulle kunna fungera (undantaget Outlook 2007, där endast första bildrutan i animationen kommer att synas). Och ja, formatet passar bra för vissa saker, exempelvis banner-annonser. Men det är några saker du bör känna till och utvärdera när det gäller att använda animerade GIF-bilder i e-post.

En första viktig punkt är animationen inte syns om mottagaren har bildblockering – något som du kan läsa om här. Om så är fallet är det viktigt att använda alt-texter och en preheader. Bildkvaliteten är dessutom betydligt sämre i GIF-format. Du kan exempelvis bara använda 256 färger, vilket kanske låter mycket – men om man jämför med andra format med miljontals färger så blir skillnaden ganska stor. Animationen tar tid på sig att ladda beroende på hur stor den är och mottagaren har inte någon möjlighet att kontrollera filmens uppspelning då en GIF-animation inte kan läggas i en filmspelare. Det gör i sin tur att mottagaren kanske inte ser delar av filmen och inte kan se den en andra gång. Alternativet är att lägga filmen så att den spelas om och om igen, men det är inte heller önskvärt. Det som hamnar i vår inkorg vill vi gärna kunna kontrollera och känna att vi styr helt och hållet.

Slutligen så finns inget stöd för ljud som ofta är viktigt när man vill visa film.

Min rekommendation är att ni istället lägger lite tid på att presentera en länk till rörlig bild på bästa möjliga sätt. Vi provade att göra det till vår senaste inbjudan till seminarium och märkte en betydligt bättre respons mot när vi tidigare bara har haft en vanlig textlänk. Av brevets totala klick så fick bildlänken till rörlig bild hela 29 % mot 5 % som vi fått när vi bjudit in med bara en textlänk.

Hur presenterar man en filmsekvens på bästa sätt? Ja, kort och gott skulle man kunna säga att det handlar om att vara övertydlig och pedagogisk. Det behöver man vara eftersom vi i Sverige inte är allt för bortskämda med länkar till rörlig bild. Nedan följer några steg som gör det enkelt och konkret för mottagaren.

  1. Börja med att ta en skärmdump på en uppseendeväckande del av filmsekvensen. Gärna så att mottagaren förstår att det är på väg att hända något eller då talaren är mitt uppe i en mening. Lägg länken till filmsekvensen i bilden.
  2. Lägg bilden i en spelare så man ser hur lång filmen är och att man kan kontrollera den själv.
  3. Lägg en tydlig ”play-ikon” mitt i bilden.
  4. Bilden lägger du i brevet. Skriv en bra rubrik ovanför bilden. Rubriker är otroligt viktiga i e-postsammanhang – särskilt med tanke på att många blockerar bilderna.
  5. Av just det skälet är det viktigt att du också har en textlänk till filmsekvensen
  6. Glöm inte att använda er av en preheader som gärna pratar om just filmsekvensen. ALT-texter ska beskriva vad bilden innehåller om mottagaren inte ser bilden. Utforma gärna ALT-texten som en uppmaning.

Jag följer en blogg där Anna Yeaman berättar om hur hon hjälpte en kund förbättra sin e-postmarknadsföring. Vid ett tillfälle testade hon att länka en av sina kunders brev till rörlig bild. Resultatet blev förbluffande bra. Från att ha haft en ”click-through-rate” på 20-27 % steg siffrorna till att konstant ligga på 51-65 % är fantastiskt bra siffror. Och siffrorna höll sig på samma goda nivå till ett år senare när hon la upp resultaten på bloggen.

Slutsatsen blir: grubbla inte varför trafikreglerna för e-post är så restriktiva och tråkiga. Vänd dem till din fördel och länka till rörlig bild i e-post. Effekterna och de goda resultaten är alldeles för bra ut för att inte utnyttjas.

Vill du se delen i vårt senaste seminarium som handlade om just detta så klicka här.