tisdag, 7 juni 2011, 17:41

HTML Email Boilerplate – en grundmall för e-postkodaren

Ett litet tips till er som kodar e-postutskick för hand i HTML. Det finns nu en grundmall man kan utgå från, som löser de vanligaste kodproblemen i de vanligaste e-postklienterna.

htmlemailboilerplate.com