måndag, 9 augusti 2010, 07:39

Morgondagens e-postmarknadsföring sker med hjälp av sociala medier, via smartphones och geolocation

Jag tycker det är intressant att se hur antalet användare av de sociala nätverken börjar knappa in på antalet e-postanvändare. Inte för att e-post minskar. År 2013 beräknar man antalet e-postanvändare vara nära 2 miljarder. Men om man jämför e-posttekniken som funnits sedan mitten av 60-talet, med Facebook som kom till så sent som 2004 och idag har en halv miljard användare, är det inte omöjligt att även Facebook år 2013 har lika många användare.

Statistiken här nedan visar antalet användare andra kvartalet 2010:

Som socialt nätverk tycker jag Google Wave hade stor potential. Men det slog inte riktigt igenom. Min åsikt, som så många andras, är att det var för komplext. Ingen förstod riktigt var, när och hur man skulle få in ett sådant system i vardagen. Vill man åt den stora folkmassan idag tror jag att systemen måste vara extremt enkla och tydliga.

Vi orkar inte sätta oss in i komplex teknik. Vi är lata och vill gärna att tekniken kommer till oss. Twitter är ett bra exempel. Framförallt sedan det blev tillgängligt i våra smartphones. Antalet användare av både Twitter och Facebook är skyhögt. Geolocation-tekniken (Gowalla/Foursquare) är också på uppgång. Geolocation är ett av de områden som just nu skapar många nya jobb i IT-branschen. Alla vill veta var och när du sitter på toa. På freelancer.com toppar geolocation listan över nya frilansjobb och ser en ökning på 909%.

Att allt fler går runt med allt mer sofistikerade sändare i fickan öppnar upp nya marknadsföringskanaler. Jag kan tänka mig att butikskedjor är speciellt intresserade av tekniken. Tänk att få tillgång till gångtrafiken i stan när det är dags att placera ut butikerna. Vilken gata har mest förbipasserande vid lunchtid? Hur rör sig folk på gatorna? ”Eye tracking” inom marknadsföring kommer att få tillskottet ”head tracking”. Vi vet vad folk gör framför skärmen men nu är det dags att hålla kolla på dem även när de är på språng.

De flesta kommer förr eller senare att ha en smartphone i fickan. När vi väl är där, kanske planerar vi mailutksicken med samma teknik. E-post med två miljarder användare kommer att vara en marknadsföringskanal som alla de andra. Massutskick på en och samma sändningstid kan istället bli triggade mail baserat på folks rörelsemönster. Det låter kanske långsökt men det finns en anledning till att alla sociala nätverkt just nu intresserar sig för geolocation. Det är guld värt för marknadsförare och det är redan bevisat att vi gärna berättar för världen var vi är och vad vi gör. Dygnets alla timmar.

Att integrera de sociala medierna med e-postutskicken tror jag är absolut nödvändigt på sikt för att kanalen som marknadsföringskanal ska överleva. Folk kommer att trötta på traditionella nyhetsbrev och reklamerbjudanden. Relevant innehåll kan man delvis bygga upp genom att låta e-postsystemen lära känna mottagarnas sociala profiler. Men allt måste givetvis ske med opt-in. På mottagarens villkor.

Källor: Wikipedia, TechCrunch, The Radicati Group.