söndag, 21 mars 2010, 12:43

Vilket bildformat för e-post?

Den här artikeln författades av Christopher Månsson för Apsis Sweden AB, 2007 – 2009.

Det har väl inte undgått någon att man kan spara bilder i olika filformat, till exempel GIF eller JPG. Vilket format man väljer att spara en bild i beror på hur och var man tänkt använda den. Formaten har olika för och nackdelar, och jobbar man med bilder i e-post går det inte att använda vad som helst. Hur ska vi då spara bilder som ska användas i e-postutskick? Idag är det ungefär samma tumregler för både e-post och webb.

Bildformaten PNG, JPG och GIF är de tre vanligaste och lämpligaste för webb. Vi kommer strax in på vad de olika formaten har för egenskaper. För e-post är de två vanligaste JPG och GIF. PNG är alltså inte särskilt vanligt i e-post men har ändå ganska utbrett stöd i e-postklienter idag och skulle kunna användas betydligt mer. PNG-bilder har dessutom en egenskap som JPG och GIF saknar – vi kommer också in på detta strax.

GIF-bilder

Enkla illustrationer och logotyper sparas lämpligast som GIF-bilder då de kräver mindre antal färger. En GIF-bild kan nämligen innehålla maximalt 256 färger. Med en GIF-bild får du rena färgytor med tydliga och skarpa kanter. GIF-bilder blir ofta väldigt lätta i filstorlek och stöds i alla stora e-postklienter.

JPG-bilder

Fotografier har i stort sett alltid mer än 256 färger, och sparas därför lämpligast som JPG-bilder. JPG-bilder kan komprimeras i olika grad för att justera filstorleken, alltså tiden det tar för besökaren eller e-postmottagaren att ladda bilden. JPG-bilder förlorar dock kvalitet när de komprimeras. Komprimerar man bilden för mycket blir den otydlig och skarpa kanter försvinner. JPG-bilder stöds också i alla stora e-postklienter.

PNG-bilder

PNG-bilder kan användas för flera ändamål men är vanligast när man har avancerad grafik med skuggor och transparenta effekter. Formatet är inte lämpligt för rena fotografier då JPG-formatet i detta fall ger mindre filstorlek. Däremot går det utmärkt att ersätta GIF-bilder på webben med PNG-bilder. PNG-bilder stöds i de flesta stora e-postklienter men saknar stöd i Lotus Notes.

Transparens i bilder

För att använda transparens och äkta skuggor som faller över bakomliggande objekt krävs något som kallas alpha-transparens. Detta stöd finns i just PNG-bilder men saknas i både JPG oh GIF. GIF-bilder kan ha en viss typ av transparens men lämnar ofta tydliga spår av att det inte fungerar som det var tänkt. I exemplet här nedan har vi lagt en frilagd figur på en bakgrund som tonar från ljust till mörkt. Det framgår tydligt att det inte fungerar särkilt bra med vare sig GIF eller JPG men går utmärkt med PNG.

I GIF-bilden får figuren vita kanter och skuggeffekten under figuren ser inte naturlig ut. I JPG-bilden blir det en vit ruta bakom figuren eftersom stöd för transparens saknas helt och hållet. I PNG-bilden flyter figuren naturligt samman med bakgrunden.

PNG-bilder fungerar som sagt i de flesta stora e-postklienter, så använd dem gärna om det behövs.