söndag, 21 mars 2010, 12:43

Sex av tio mottagare blockerar bilder

Den här artikeln författades av Sarah Wittbom för Apsis Sweden AB, 2007 – 2009.

Brev med bildblockering är ungefär som caffe latte utan mjölk. Så har vi lite drastiskt sagt förut, men svaren på vår undersökning om hur våra läsare använder sina e-postklienter är minst lika dramatiska.

Det första man ofta lägger märke till när man testar sina nyhetsbrev i olika e-postklienter är hur mycket av designen och budskapet som försvinner när bilderna är blockerade hos mottagaren.

Att bygga upp hela sin design på bilder och att lägga text i bilder är därför inte att rekommendera om man vill fånga mottagarens intresse på ett effektivt sätt.

Ändå så är det många stora företag från hela världen som har brev som är helt beroende av att bilder visas. Man ser till och med brev med en enda stor bild. Så varför pratar vi så mycket om att ni som läser ska utforma brev som fungerar som textmail? Jo, för att många mottagare blockerar bilder.

Vi visste att det var en stor andel som inte ser bilder, och för att lära oss mer genomförde vi en undersökning på vår webbplats och i vårt eget nyhetsbrev. Den innehöll tre enkla frågor. Den första var:

Laddar din e-postklient bilder automatiskt?

Svaret? Hela 65 % säger ”Nej”. De har alltså bilderna blockerade.

Det är sant att många i denna grupp väljer att ladda bilder manuellt, men det ligger ett större ansvar på alla e-postmarknadsförare att motivera läsarna till att klicka på länken för att hämta bilder. Ett sätt är att lägga en preheader. För att lära dig mer om detta, läs här om hur du skapar en preheader. Även om det är mottagaren som laddar bilderna manuellt så är det intressant att veta vad det är som gör att han eller hon hämtar bilderna.

På frågan om du inte laddar bilder automatiskt, vad får dig att hämta hem dem? så svarar 75 % att en känd avsändare är avgörande för att man ska hämta bilderna. Förtroendet och relationen till företaget är också avgörande för att brevet ska presenteras på rätt sätt.

Vi var också intresserade av att veta vilken e-postklient som för närvarande är dominant. Det visade sig att trots missnöje i början så har nu Outlook 2007 blivit den dominerande e-postklienten med 42 % följt av Outlook 2003 med 17 %.

Vad lär vi oss av detta? Bildblockering är en viktig faktor som vi behöver ta i beaktande för varje brev vi skickar ut. Var aktiv och testa hur brevet ser ut i olika e-postklienter med bildblockering aktiverad. Förstår mottagaren vad du vill, även utan bilder? Lägger ni ner den tid som är nödvändig på ämnesrad för hela brevet, rubriker i brevet och en intressant pre-header? Det kan nämligen vara avgörande för att ni ska få era mottagare att ta del av hela ert brev.