onsdag, 26 augusti 2009, 18:07

Exempel på formulär för anmälan till nyhetsbrev


Visst blir man lite stressad över att behöva samla in så mycket information som möjligt redan vid anmälningstillfället. Samtidigt vill man inte fråga för mycket så man avskräcker honom eller henne. Idag anmälde jag mig till ett nyhetsbrev som hade ett mindre formulär men det innehöll precis lagom med information och de frågade inte efter för mycket uppgifter.

Dessutom så visar de tidigare brev vilket känns som en trygghet i att jag ser exempel INNAN jag anmäler mig. Och de försäkrar mig om att min adress inte kommer att användas av någon annan än dem. De är mån om att visa att de tar vara på mitt förtroende. Bra exempel!